home > woord en beeld > verhalen > Translate with Google Translate - Traduire avec Google Translate

François Boucneau leverde marmer aan Victor Horta

Uit een vermelding in een boek over het Hotel Solvay, een van de bekendste gebouwen van de hand van Victor Horta, blijkt dat François Boucneau als marmerleverancier heeft meegewerkt aan de bouw van dit als werelderfgoed beschermde monument.

Hotel Solvay Het Hotel Armand Solvay bevindt zich te Brussel op de Louizalaan, nummer 224. De bouw van de stadsvilla werd toevertrouwd aan Victor Horta door Armand Solvay, de zoon van industrieel Ernest Solvay. De bouwwerken duurden van 1898 tot 1900. Het gebouw is één van de meest opmerkelijke creaties van Horta, opgetrokken in één van zijn creatiefste periodes.
Victor Horta kreeg van zijn opdrachtgever carte blanche en beschikte bovendien over de nodige financiële middelen.

De binnenafwerking duurde blijkbaar nog enkele jaren langer. Horta zou persoonlijk het gebruikte marmer hebben gekozen en deed daarvoor een beroep op François Boucneau.

Uit het facturenboek van het Hortamuseum, waarin van elke opdracht tussen 1900 en 1907 alle rekeningen werden genoteerd, blijkt dat de laatste kwitantie van een onderaannemer, marmerbewerker François Boucneau, van 19 december 1903 dateert. De laatste openstaande factuur tussen Horta en Solvay was al sinds 25 maart van datzelfde jaar vereffend. De faktuur van François Boucneau voor marmerwerken gaat over een totaalbedrag van 1497 frank...


Hotel Solvay werd door de UNESCO erkend als werelderfgoed in 2000:

“The four major town houses - Hôtel Tassel, Hôtel Solvay, Hôtel van Eetvelde, and Maison & Atelier Horta - located in Brussels and designed by the architect Victor Horta, one of the earliest initiators of Art Nouveau, are some of the most remarkable pioneering works of architecture of the end of the 19th century. The stylistic revolution represented by these works is characterised by their open plan, the diffusion of light, and the brilliant joining of the curved lines of decoration with the structure of the building.

Uit recent onderzoek (Francis Tourneur, 2013) zou blijken dat François Boucneau misschien wel dé vaste marmerleverancier van Horta is geweest. Horta had blijkbaar de gewoonte om met vaste leveranciers te werken voor specifieke materialen zoals baksteen, arduin en marmer. Wordt vervolgd!

Er is overigens nog een interessante link tussen Victor Horta en de Boucneau's. In de cataloog van een kunsttenstoonstelling in Brussel in 1887 staan zowel Victor Horta als Victor Emmanuel Boucneau vermeld!

français

François Boucneau fourni marbre à Victor Horta

Une entrée dans un livre sur l'Hôtel Solvay, l'un des bâtiments les plus célèbres de Victor Horta, mentionne que François Boucneau en tant que fournisseur de marbre a aidé à construire ce monument historique. Horta aurait personnellement choisi le marbre et, pour cette raison demandé à François Boucneau.

Il ya un autre lien intéressant entre Victor Horta et Victor Emanuel Boucneau!

english

François Boucneau supplied marble to Victor Horta

An entry in a book about the Hotel Solvay, one of the most famous buildings by Victor Horta, mentions that François Boucneau as marble supplier has helped to build this historical monument. Horta would personally have chosen the marble and for that reason called on François Boucneau!

There is an other interesting link between Victor Horta and Victor Emanuel Boucneau!


Meer info:

- Wikipedia over Hotel Solvay (english version) (version français)
- De site van Hotel Solvay
- Hotel Solvay op de site van beschermd werelderfgoed van de Unesco
- Info over Hotel Solvay op de moumentensite van het Brusselse Gewest
- Wikipedia over Victor Horta (english version) (version français)
- Website van het Hortamuseum
- Y. Oostens-Wittamer, Victor Horta. L’Hôtel Solvay. Collège Érasme, Louvain-la-Neuve, 1980.
- Francis Tourneur, Les pierres et les marbres dans les oevres art nouveau de l'architecte Victor Horta, 2013.

^ top   

Lees ook...
Lisez plus...
Read more...


De familie Boucneau in Rance

Koninklijk marmer uit Rance

Marmerhandelaars in Brussel

François Boucneau: hofleverancier!